Oznamy

Obec Potok leží východne od Ružomberka vo výške 545 m. n. m. Najstaršia správa o osade (v latinskom názve Medecus) je z r. 1273 v súvislosti s hradom Liptov. V roku 1286 král Ladislav daroval Mikulášovi a Marcelovi, synom Ilariovým, zem medzi Váhom a kopcom Havránok. Intravilánom obce prechádzala v 13. stor. známa historická cesta zo Zvolenského hradu popod hrad Liptov dalej k Oravskému hradu a až do Polska. Najstarši objekt v obci pochádza z r.1713. Ide o murovaný rodinný dom z kamena, s povalovými klenbami a s hrúbkou obvodových stien približne 120 cm. Na prelome 18. a 19. stor. obec vyhorela, boli zachránené len štyri rodinné domky.